سه‌شنبه 11 فروردین‌ماه سال 1388

چرا بهار هر سال وحشیتر از سال قبل میشه؟ چرا بهار هرسال بدتر از سال قبله؟ چرا این همه بلا سر من مییاد؟ 

از بس هی نوشتم هیچ خبری نیست خدا گذاشت تو کاسم