چهارشنبه 21 آذر‌ماه سال 1386

سلام

دلم نمیخواد برگرده دلم میخواد یکی رو پیدا کنم که بهم ارامش بده راستش زورم میگیره از اینکه این اقا داره واسه خودش راست راست میگرده و با خانوم بچه هاش حال میکنه اما من در ارزویه یه روز اروم سرم رو به در و دیوار میکوبم.

همون شب یه میل سراسر غم و غصه واسه خواهرم نوشتم که به این نتیجه رسیده که من شدیدآ دپرس شدم و احتیاج مبرمی به دکتر و دارو دارم فردا دارم میرم دکتر که میزان دیوانگیم رو مشخص کنه فقط خدا کنه که امیدی باشه.

دوستتون دارم

ممول