پنج‌شنبه 15 آذر‌ماه سال 1386

سلام

دارم به تاریخ رفتنش نزدیک میشم کی باورش میشه یه سال شد. چشمام شده قد دو نخود دماغم از بس گریه کردم این چند روزه همش سرخه خودم خیلی خوشگل بودم دیگه لعبتی شدم. وای خدا این اهنگ اخرین سلام احسان خواجه امیری چه وصف حاله منه.

دوباره دیوونه شدم اما این دفعه خیلی شدیدتره خیلی شدید عین همون روزهایه اولی که رفته بود. گریه هام همیشه خیلی اروم بوده فقط اشک بود که تو چشمم پر مشد بعد هم سر میرفت اما این هق هقی که الان دارم جدیده حتمآ ازعوارض یه سال گذشتنشه. فقط اونایی که تو این موقعیت بودن میدونن چی میگم. احساس میکنم دارم سقوط میکنم و هی به ته اون چاه نزدیکتر میشم هی میرم پائین و پائینتر اما نمیرسم به اخرش دارم هی میرم ته تر.

به شب میسپارم تو را تا نسوزد

به دل میسپارم تو را تا نمیرد

اگر چشمه واژه از غم نخشکد

اگر روزگار این صدا را نگیرد

خداحافظ ای برگ و بار دل من

خداحافظ ای سایه سار همیشه

اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم

خداحافظ ای نوبهار همیشه

ممول