سه‌شنبه 22 آبان‌ماه سال 1386

سلام

این دو روز به اندازه دو سال گذشت اینقدر وحشتناک و پراسترس بود که باورم نمی شه تمام شد اما بالاخره تمام شد. نمی تونم بگم جریان چیه فقط دعام کنید شدید و جدی.

حالا تو این هیری ویری یه دفعه افتاد تو کلم که برم موهام رو ببافم مدل این افرقایی ها البته هنوز نمیدونم این کار رو میکنم یا نه اما باحال میشه نه؟

حال و بالم یه ذره بهتره شما هم احساس میکنید؟ اما این دو روز عجب حالی بودم جدی من جون سگ دارم اگر نه تا الان نباید زنده باشم.

ممول