پنج‌شنبه 10 آبان‌ماه سال 1386

سلام

امی واین هووس رو فکر کنم همه بشناسید. با اهنگ بک تو بلک ش شدیدآ حال میکنم.

ترجمه یه تیکش اینه

ما با کلامت از هم خداحافظی میکنیم

من ۱۰۰ بار میمیرم

تو برمیگردی پیش اون

و من بر میگیردم به سیاهی.

ممول