شنبه 28 مهر‌ماه سال 1386

سلام

یکی از مشخصه هایه عصبی بودن من اینه که شدیدأ چاق می شم و من الان تبدیل شدم به گلوله که یه دونه گردو روشه که همانا کله بنده میباشد ان گردو.

روزها از پی هم میگذرد

سالها

و تو رفتی و هنوز

خش خش گام تو تکرار کنان

می دهد ازارم

و من اندیشه کنان

قرق این پندارم

که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشتو

ممول