یکشنبه 24 تیر‌ماه سال 1386

سلام

دربه در شدم اواره دشت و بیابون کوفته و خسته از فشار شدید عصبی. به قول ایدا یکی بیاد منو نجات بده.

ممول