چهارشنبه 23 خرداد‌ماه سال 1386

سلام

فرقی نمی کنه گودال اب کوچیکی باشی

یا دریایی بی کران

زلال که باشی اسمان در توست

ممول