دوشنبه 20 فروردین‌ماه سال 1386

سلام

مثل همیشه نصیحت کننده خوبی هستم فقط واسه همه راه باز میکنم من نمیدونم رو پیشونیه من نوشته اسکول یا نوشته نگران نباشید به اندازه کافی برایه شما حرص خواهد خورد و شما را به بهترین وجه ممکنه برایه خوشبخت شدن راهنمایی میکند بدون اینکه خودش از خوشبختیه شما نصیبی داشته باشد.(البته من پیشونیم اینقدر بلند نیست که این همه جمله روش نوشته باشه).

توجه                                                                                                                 توجه

 اقایون محترم من با دوستیه باشما و کمی احساس وابستگی و نگران شدن برایه شما در عرض ۲ هفته یا حداکثر یک ماه دوست دختر قبلی شما را که بسیار هم دوستش میداشتید به شما باز میگردانم.

خانمهایه محترم خودتون بخونید چی میگم بابا من دست رو هرکی میگذارم عشقش بعد کلی وقت فیلش یاد هندستون میکنه و بر میگرده یعنی چی اخه؟ این اگهی بالا رو خیال دارم تو روزنامه چاپ کنم والا کلی پول در میایرم نه؟

ممول