جمعه 27 بهمن‌ماه سال 1385

چقدر خوابم مییاد اما میترسم بخوابم و به رسم همیشه خواب تو رو ببینم و صبح دلگیر از بیدار شدن و دور شدن از تو بداخلاق ه بداخلاق باشم.

ممول