جمعه 20 بهمن‌ماه سال 1385

سلام

من خوبه خوبم حتی با اینکه فکر میکردم اون پست رو تو یه حالت جوگیر شدن نوشتم اما خوبم و باید اینجوری باشه. از همه ممنون به خدا شرمندتون هستم خیلی دوستتون دارم و میدونم که دوستهایه بسیار خوبی هستید واسم و میتونم رو راهنمائیهاتون حساب کنم راحت .

یه برنامه ریزیه حسابی واسه زندگیم باید داشته باشم باید با هدفهایه کوتاه مدت شروع کنم یا یه هدف بزرگ رو به چندتا هدف کوچیک تقسیم کنم و بهشون شدیدآ عمل کنم و دنبالشون رو بگیرم تا بتونم هرچه سریعتر این عقب موندگی از زندگیم رو جبران کنم.

بعضی وقتا فکر میکنم چه زود از فکرش امدم بیرون این یه جور بی وفاییه ولی بعدش میبینم من فقط فکرش رو ساکت کردم هر از چندگاهی بد دپرس میشم مخصوصآ وقتایی که میرم یه جایی که باهم اونجا بودیم اما به خودم نهیب میزنم ادم باش باید زندگی کنی اونم اینجوری راحت تره مگه دوستش نداری پس هرچی اون دوست داره هم باید دوست داشته باشی مثلآ مریم رو اما تو این یه قلم هنوز باخودم کنار نیومدم بگذریم.

مییام مینویسم از زندگیه جدید اما نه خیلی منظم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب؟

دوستتون دارم

ممول ارامترین کوچولویه دنیا