شنبه 7 بهمن‌ماه سال 1385

به سویه تو به شوق رویه تو به طرف کویه تو سپیده دم اییم مگر تو را جویم

بگو کجایی

نشان تو گه از زمین گاهی ز اسمان جویم ببین چه بی پروا ره تو می پویم

بگو کجایی

کی رود رخ ماهت از نظرم نظرم

به غیر نامت کی نام دگر ببرم

اگر تو را جویم حدیث دل گویم

بگو کجایی

به دست تو دادم دل پریشانم

دگر چه خواهی

فتاده ام از پا بگو که از جانم

دگر چه خواهی

یک دم از خیال من نمیروی ای غزال من دگر چه پرسی ز حال من

تا هستم من اسیر کویه توام به ارزویه تو ام

اگر تو را جویم حدیث دل گویم

بگو کجایی

به دست تو دادم دل پریشانم

دگر چه خواهی

فتاده ام از پا بگو که از جانم

دگر چه خواهی

ممول

پ.ن:

وای این اهنگ من رو تا کجاها که نمی بره اگر تو را جویم. دلم خیلی خونه بچه ها خیلی.