دوشنبه 25 دی‌ماه سال 1385

سلام

بچه ها دعا کنید خسته ام خیلی خسته. میدونم دلش منو نمی خواهد دلش از سنگ شده دیگه حتی بهم اجازه نمیده عزیزم خطابش کنم خیس شدم از بس این روزها باریدم.

پیش نگین هستم اگه اینجا نبودم تا حالا دیوونه شده بودم البته قشنگتر از این بگم دیوونه تر از اینی که هستم. تنهام تنهایه تنها.

خدا هم دیگه از دستم حوصله اش سر رفته.

ممول