پنج‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1385

سلام

در حال اجرایی دستورات عزیزترین هستم. فکر میکنه همه من هستن که هر سازی میزنه برقصن. دلم خیلی خونه.

ممول